Kategorie: Minerální látky

Obsah minerálních látek v zelenině

Obsah minerálních látek v zelenině tabulka

Minerální látky jsou významnou složkou naší stravy. Mezi tyto pro náš organismus významné látky patří především draslík, vápník, hořčík, železo, kyselina fosforečná a síra. Řadíme k nim i látky obsažené v mohem menším množství – takzvané  stopové prvky (jód, bór, zinek, měď, olovo a arzén). Obsah minerálních látek v zelenině je větší než v ovoci (0,5 – 2 %).

Minerální látky nemají sice žádnou energetickou hodnotu, jsou však nutné pro látkovou přeměnu a regulují rovnováhu mezi kyselinami a zásadami. Některé z nich (vápník, kyselina fosforečná a železo) se účastní výstavby tkáňových systémů. Obsah minerálních látek v zelenině nám nejlépe shrne následující tabulka. Údaje jsou v mg oxidu (draselného, sodného, vápenatého, hořečnatého, železitého, fosforečného) na 100 g čerstvé zeleniny, zbavené nepoživatelných částí.

Obsah minerálních látek v zelenině – tabulka

Minerální látky v ovoci

Minerální látky v ovoci tabulka

Minerální látky jsou významnými složkami ovoce i zeleniny. Minerální látky v ovoci jsou obsaženy v množství asi 0,3 – 1 %, jejich bohatším zdrojem je však zelenina. Značné množství minerálií obsahují zejména šípky a ořechy. Mezi tyto pro lidský organismus nepostradatelné látky patří především vápník, kyselina fosforečná, železo, draslík, síra, hořčík, ale i stopové prvky (bór, měď, zinek, arzén, olovo a jód).

Minerálie mají především velký význam pro růst a tvorbu tkání a látkovou přeměnu. Minerální látky v ovoci nám přehledněji shrne tabulka. Údaje jsou v mg oxidu (draselného, sodného, vápenatého, hořečnatého, železitého, fosforečného) na 100 g čerstvého ovoce, zbaveného nepoživatelných částí.

Minerální látky v ovoci – tabulka