Kategorie: Sacharidy

Sacharidy v ovoci a zelenině

Sacharidy v ovoci a zelenině množství

Hlavní složkou ovoce a zeleniny jsou sacharidy, jejichž množství se pohybuje v rozmezí od 0,5 do 25%. Sacharidy v ovoci a zelenině jsou produktem fotosyntézy. Při tomto chemického procesu vznikají z kysličníku uhličitého a vody za přítomnosti chlorofylu a přispění slunečního záření.

Sacharidy v ovoci a zelenině

Jednoduché sacharidy

Z jednoduššších sacharidů jsou zde nejvíce zastoupeny monosacharidy (jednoduché cukry), glukóza (cukr hroznový), fruktóza (cukr ovocný) a disacharid sacharóza, tvořená molekulou glukózy a molekulou fruktózy. Tyto druhy cukrů jsou nestejně sladké, největší sladivost má fruktóza, menší sacharóza a nejméně sladká je glukóza. Fyziologicky významným druhem cukrů je

Látkové složení zeleniny

Látkové složení zeleniny tabulka

Zelenina je nepostradatelnou součástí naší výživy v každé věkové skupině. Je významným zdrojem vitamínu C, ale poskytuje člověku i mohem více důležitých látek. Zelenina má nízkou energetickou hodnotu, což při našem stravování považujeme za její přednost. Její biologická hodnota je vysoká díky obsahu vitamínů, minerálních látek, sacharidů, sušiny, tříslovin, enzymů, bílkovin a nerostných látek. Látkové složení zeleniny nám nejlépe shrne následující tabulka. Údaje jsou uvedeny v procentech z jedlého podílu zeleniny. 

Látkové složení zeleniny – tabulka