Kategorie: Bílkoviny

Bílkoviny v zelenině

Bílkoviny v zelenině a jejich zdroje

Bílkoviny jsou nezbytné pro výstavbu tkání i životní funkce živých organismů. Jejich stavební složky – aminokyseliny lze rozdělit na postradatelné, které si lidský organismus umí sám syntetizovat a nepostradatelné, které musíme přijímat s potravou. V bílkovinách se vyskytuje 22 aminokyselin, z nichž 12 si dovede organismus vytvořit sám. Bílkoviny obsahující všechny nepostradatelné aminokyseliny bereme jako plnohodnotné. Neplnohodnotné jsou ty, kterým nějaká z aminokyselin chybí. Denní dávka bílkovin pro dospělého člověka činí 80 – 100 g. Bílkoviny v zelenině, ale i v ovoci  jsou zastoupeny

Látkové složení zeleniny

Látkové složení zeleniny tabulka

Zelenina je nepostradatelnou součástí naší výživy v každé věkové skupině. Je významným zdrojem vitamínu C, ale poskytuje člověku i mohem více důležitých látek. Zelenina má nízkou energetickou hodnotu, což při našem stravování považujeme za její přednost. Její biologická hodnota je vysoká díky obsahu vitamínů, minerálních látek, sacharidů, sušiny, tříslovin, enzymů, bílkovin a nerostných látek. Látkové složení zeleniny nám nejlépe shrne následující tabulka. Údaje jsou uvedeny v procentech z jedlého podílu zeleniny. 

Látkové složení zeleniny – tabulka